Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utbud SPAX Nu

Robotarm i en fabrik

SPAX Nu Framtid MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 13 juli 2018 på bankkontor och 15 juli 2018 via telefonbanken.

Barn i baksätet på en bil

SPAX Nu Elbilar MAX

Biltillverkarna satsar mångmiljardbelopp på elbilsutveckling. Resultatet förväntas bli omfattande för både bilbranschen och för vårt klimat. Ta möjligheten till en investering i elbilstrenden.Placeringen är treeårig, återbetalningsskyddad och följer en aktiekorg med bolag inom hela kedjan för elbilstillverkning. Teckningsperiod till och med 13 juli 2018 på bankkontor och 15 juli 2018 via telefonbanken.

Äter middag med vänner och familj

SPAX Nu Svenska favoriter MAX+

Det råder fortfarande högtryck i svensk ekonomi. En stabilisering av världsekonomin och fortsatt låga räntor är faktorer som bidrar till en fortsatt positiv syn på den svenska aktiemarknaden. Placeringen är femårig, återbetalningsskyddad och följer en aktiekorg med utvalda svenska bolag. Teckningsperiod till och med 13 juli 2018 på bankkontor och 15 juli 2018 via telefonbanken.

Segling i solnedgång

SPAX Nu Global Hållbar BAS, MAX, MAX+

Den globala tillväxten har tagit fart. Placeringen är femårig, återbetalningsskyddad och följer utvecklingen i en aktiekorg med hållbara globala bolag med goda möjligheter att vinna på en starkare global tillväxt. Bolagen når upp till Swedbanks hållbarhetskrav. Teckningsperiod till och med 13 juli 2018 på bankkontor och 15 juli 2018 via telefonbanken.

Utbud Bevis Nu – ej återbetalningsskyddat

Big Ben

Kreditbevis Europa kupong

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En femårig placering där avkastningen är kopplad till ett europeiskt kreditindex med 75 bolag i segmentet High Yield. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 4,5 procent (9 procent per år). Förutsatt att inte fler än nio kredithändelser sker i bolagen som ingår i index utbetalas kupongerna och nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften utbetalas på återbetalningsdagen.Teckningsperiod till och med 21 juli 2018 på bankkontor och 24 juli 2018 via telefonbanken.

Människor kring en båt vid strandkanten

Bevis Nu Sverige winwin

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns en viss risk för överhettning. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som svagt fallande aktiemarknad. Löptiden är fem år och placeringen är knuten till svenska OMXS30 Index. Teckningsperiod till och med 13 juli 2018 på bankkontor och 15 juli 2018 via telefonbanken.

Broschyr SPAX Nu och Bevis Nu

SPAX Nu och Bevis Nu – Strukturerade placeringar

Se våra produkter med lägsta teckningspost 10 000 kronor.

Stäng Skriv ut